Badania społeczne

Zarządzanie projektami badawczymi i ich całościowa realizacja

Zakres naszych kompetencji :

• Planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych

• Obsługa i organizacja konferencji

• Konstrukcja narzędzi badawczych

• Szeroki wachlarz metod i technik badawczych, np. wywiady kwestionariuszowe, swobodne, narracyjne, sondaż deliberatywny, zogniskowane wywiady grupowe (FGI), analiza SWOT

• Kodowanie, transkrypcja

• Planowanie lokalnych strategii rozwoju, projektów współpracy z NGO

• Warsztaty, doradztwo i wsparcie merytoryczne

• Pisanie poradników

Galeria