KURS PROJEKTOWANIE OGRODÓW

Czas trwania kursu: 50 h zegarowych
• 10 h TEORII
• 40 h PRAKTYKI :
-rysunek odręczny - 10 h
-program komputerowy Vectorworks Landmark

Program kursu:
Część teoretyczna - 2 dni
Specyfikacja zawodu architekta ogrodów
Style w projektowaniu ogrodów
Wykorzystanie siatki w projektowaniu
Funkcjonalny podział ogrodu i zasady kompozycji
Stylizacja ogrodu
Projektowanie krajobrazu w tym analiza stanu istniejącego
Dobór roślin, ich cechy plastyczne oraz elementy roślinne
Projekt część graficzna i opisowa
Praca z klientem i wykonawcami
Kosztorys

Część praktyczna:
Rysunek odręczny - 2 dni

• Podstawy rysunku architektonicznego, skale, perspektywy
• Aksjonometrie, izometrie
• Rzuty poziome i pionowe projektowanych ogrodów
Program komputerowy Vectorworks Landmark - 6 dni
• Od podstawowych narzędzi i ćwiczeń praktycznych, po projekt ogrodu wraz z wizualizacją
Więcej informacji o programie Vectorworks tutaj:
https://www.on-arch.pl/kurs-architekt-wnetrz-vectorworks-architect.htm

Każdy kurs trwa 10 dni po 5 h dziennie w weekendy (soboty i niedziele).
Zajęcia odbywają się w Łodzi przy ul.Tymienieckiego 25d

tel. 883659069


Dowiedz się więcej »


Terminarz kursów »


 

Galeria