KURS PROJEKTOWANIE OGRODÓW

Zapraszamy na nasze kursy projektowania ogrodów.
Czas trwania: 100 h dydaktycznych (75 h zegarowych)
Cena: 1499,00 zł
Kurs trwa 11 dni - weekendowo lub dziennie w godzinach 9-16.

Program kursu:

Część teoretyczna - 4 dni
Specyfikacja zawodu architekta ogrodów
Style w projektowaniu ogrodów
Wykorzystanie siatki w projektowaniu
Funkcjonalny podział ogrodu i zasady kompozycji
Stylizacja ogrodu
Projektowanie krajobrazu w tym analiza stanu istniejącego
Dobór roślin, ich cechy plastyczne oraz elementy roślinne
Projekt część graficzna i opisowa
Praca z klientem i wykonawcami
Kosztorys

Część praktyczna:
Rysunek odręczny - 3 dni

• Podstawy rysunku architektonicznego, skale, perspektywy
• Aksjonometrie, izometrie
• Rzuty poziome i pionowe projektowanych ogrodów

Program SketchUp Pro 2016 i V-Ray 3.6 for SketchUp Pro - 4 dni
• Od podstawowych narzędzi i ćwiczeń praktycznych, po projekt ogrodu wraz z wizualizacją
• Rysunek w kilku wymiarach
• Linie, figury płaskie i bryły w projekcie
• Elementy konstrukcyjne
• Modelowanie i teksturowanie
• Biblioteki
• Zapisywanie i wizualizacja

Kursy z projektowania ogrodów odbywają się na tych samych zasadach co kurs Projektowania wnętrz. Prowadzimy kursy we wszystkich miastach w Polsce, zapisy telefonicznie pod numerem +48 883659069.

 

Galeria